VVS-konstruktion, 200 yh-poäng
Distans

Den här utbildningen vänder sig enbart till dig som arbetar som projektledare, kalkylator eller konstruktör och vill fortbilda dig inom VVS-projektering eller redan har viss utbildning inom området och vill specialisera dig.

Framtiden

Som VVS-projektör jobbar du på ett teknikkonsultföretag med att designa tekniska system - VS, ventilation, kyla - utifrån ställda krav och ta fram bygghandlingar. Till din hjälp har du datoriserade beräkningssystem och CAD. Du möter beställare och andra konsulter i projekteringsmöten. Ofta ingår även besiktningar och energiutredningar i dina arbetsuppgifter.

Utbildningen

Utbildningen löper över ett år med 75 procents studietakt. Den följer ett projektbaserat tema och sker till merparten på distans. Cirka åtta gånger (vanligen torsdag - fredag) träffas man i Stockholm för föreläsningar, laborationer, studiebesök, temadagar, redovisningar och examinationer. Mellan träffarna arbetar du ensam eller i grupp med handledning via en webbaserad distansplattform. 

Behörighet

Gymnasiexamen. Särskilda förkunskaper: Minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom VVS-området eller motsvarande kompetens. Godkänt dvs lägst E i Matematik 2 i det nya betygssystemet eller G i det gamla systemet.

Antagning

Samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga, tidigare utbildning inom området, teknikintresse och förståelse för utbildningens mål poängsätts i en antagningsintervju.

Ämnen och yh-poäng

  • Akustik, 10 p
  • Brand, 10 p
  • CAD-teknik i Windows miljö, 25 p
  • Juridik, 10 p
  • Mätteknik, 25 p
  • Projekteringsteknik, 10 p
  • Projektledning/ledarskap, 10 p
  • VVS-konstruktion, 50 p
  • Examensarbete, 50 p

 

Den 8 februari meddelar Myndigheten för Yrkeshögskolan om vi får medel beviljat att starta utbildningen hösten 2017.

Vill du få löpande information till din mejl om utbildningen registrera dig här