VVS-konstruktion, 200 yh-poäng
Distans

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Myh) beviljade tyvärr inte medel till IUC att starta denna utbildningen i höst. Beslut är ej taget om vi kommer att göra en ny ansökan inför 2018. Alla utbildningar som (Myh) beviljat och som finns att söka inom yrkeshögskolan kan du hitta på www.yrkeshogskolan.se

Den här utbildningen vänder sig enbart till dig som arbetar som projektledare, kalkylator eller konstruktör och vill fortbilda dig inom VVS-projektering eller redan har viss utbildning inom området och vill specialisera dig.

Framtiden

Som VVS-projektör jobbar du på ett teknikkonsultföretag med att designa tekniska system - VS, ventilation, kyla - utifrån ställda krav och ta fram bygghandlingar. Till din hjälp har du datoriserade beräkningssystem och CAD. Du möter beställare och andra konsulter i projekteringsmöten. Ofta ingår även besiktningar och energiutredningar i dina arbetsuppgifter.

Utbildningen

Utbildningen löper över ett år med 75 procents studietakt. Den följer ett projektbaserat tema och sker till merparten på distans. Cirka åtta gånger (vanligen torsdag - fredag) träffas man i Stockholm för föreläsningar, laborationer, studiebesök, temadagar, redovisningar och examinationer. Mellan träffarna arbetar du ensam eller i grupp med handledning via en webbaserad distansplattform. 

Behörighet

Gymnasiexamen. Särskilda förkunskaper: Minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom VVS-området eller motsvarande kompetens. Godkänt dvs lägst E i Matematik 2 i det nya betygssystemet eller G i det gamla systemet.

Antagning

Samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga, tidigare utbildning inom området, teknikintresse och förståelse för utbildningens mål poängsätts i en antagningsintervju.

Ämnen och yh-poäng

  • Akustik, 10 p
  • Brand, 10 p
  • CAD-teknik i Windows miljö, 25 p
  • Juridik, 10 p
  • Mätteknik, 25 p
  • Projekteringsteknik, 10 p
  • Projektledning/ledarskap, 10 p
  • VVS-konstruktion, 50 p
  • Examensarbete, 50 p

 

Information inför hösten 2017

Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljade tyvärr inte medel till IUC att starta denna utbildningen i höst.