VVS-ingenjör, 400 yh-poäng (80 v.)

Som VVS-ingenjör skapar du energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Arbetsmarknaden är glödhet, det råder stor brist på VVS-ingenjörer!

Framtiden

Efter utbildningen kan du jobba som projektledare och ansvara för allt från anbud till slutbesiktning. Ett projekt kan handla om nybyggnation eller ombyggnation och omfatta ett eller flera tekniska system. Du planerar produktionen vad gäller ekonomi, tid och personal och träffar beställare och andra entreprenörer i byggmöten. Väljer du ett jobb som konstruktör designar du tekniska system utifrån ställda krav och tar fram bygghandlingar. Till din hjälp har du datoriserade beräkningssystem och CAD. Ofta ingår även besiktningar och energiutredningar i uppgifterna.

Utbildningen

Undervisningen är problembaserad och består av föreläsningar, övningar, laborationer och projektarbeten. Kopplingen till yrkeslivet är tydlig och därifrån hämtas lärare, problemställningar, exempel och uppgifter. Du lär dig att behärska hela processen, från projektering till förvaltning och läser även ämnen inom entreprenörskap och kommunikation. Slutligen gör du ett examensarbete i form av en totalentreprenad med minst fyra tekniska system.

Lärande i arbete

En tredjedel av studierna genomförs som lärande i arbete (LIA) på företag i tre perioder.

Behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande + Särskild behörighet Matematik B/Matematik 2A.

Antagning

Du antas efter slutbetyg från gymnasiet och i ett antagningsprov.

Som installationsingenjör skapar du energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Arbetsmarknaden är glödhet, det råder stor brist på installationsingenjörer!

Ämnen och yh-poäng*

Entreprenörskap

 • Projektledning, 35 p
 • Projektekonomi, 15 p
 • Entreprenadjuridik, 10 p
 • Verksamhetsstyrningssystem, 5p
 • Kontroll och provning, 5 p

Kommunikation

 • Kundrelationer/försäljningsteknik, 15 p

Teknik

 • Branschanpassad matematik, 5p

Energiteknik

 • Termodynamik/kretsprocesser, 15 p
 • HEAT, 5 p
 • Flow, 5 p
 • CIRC, 5 p

Utbildningen är på 400 yh-poäng vilket motsvarar 80 veckor.

 

Installationsteknik

 • Projekterings- och byggnadsteknik, 15 p
 • Klimatstyrning med effekt och energiberäkning, 15 p
 • Styr och reglerteknik, 25 p
 • Produktionssystem, 25 p
 • Distributionssystem, 25 p
 • Förvaltningsteknik, 10 p
 • Elteknik, 10 p
 • Branschanpassad CAD i Windows miljö, 10 p
 • Systemstyrning, 15 p

Examensarbete

 • Examensarbete, 10 p

Lärande i arbete

 • LIA 1 40 p
 • LIA 2 40 p
 • LIA 3 Examensarbete, 40 p

 

Utbildningskoordinator på respektive ort

/media/bilder/2009-29794projledyhkvadrat.jpg

Chanserna att få ett bra jobb och göra snabb karriär är extremt goda - läs mer!