Kylteknisk konstruktion,
200 yh-poäng, Distans

Arbetar du som kyl- och värmepumptekniker eller motsvarande och vill kompetensutveckla dig i branschen? Då är det här utbildningen för dig. Här får du lära dig konstruera, beräkna och projektera. Dina nya kunskaper gör dig och ditt företag attraktivt i konkurrensen om kunderna. Du studerar merparten på distans, kompletterat med träffar på IUC.

Framtiden

Efter utbildningen har du kunskaper hur hållbara kylsystem är uppbyggda. Du kan göra enklare kyl- konstruktioner med hjälp av AutoCAD. Du kan analysera olika mätdata och förstår hur de olika komponenterna ska samspela för att nå ett optimalt kylsystem både energimässigt och funktionellt. Genom dina kunskaper ska du kunna föreslå era kunder eventuella förbättringar och välja rätt köldmedia utifrån given konstruktion.

Utbildningen

Undervisningen löper över ett år med 75 procents studietakt. Den följer ett projektbaserat tema med exempel formade från verkliga kyltekniska projekt. Under utbildningen varvas teori och praktik. Projektuppgifter och övningar ute på respektive företag är till för att omsätta dina nyvunna kunskaper i praktiken. Utbildningen sker till merparten på distans. Cirka tio gånger (vanligen torsdag - fredag) träffas vi på IUC för föreläsningar, laborationer, studiebesök, temadagar, redovisningar och examinationer. Mellan träffarna arbetar du själv med stöd via vår webbaserade utbildningsplattform.

Behörighet

Gymnasieexamen. Särskilda förkunskaper: Minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet som Kyl- och värmepumptekniker eller motsvarande kompetens på heltid.

Antagning

Samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga, tidigare utbildning inom området, teknikintresse och förståelse för utbildningens mål poängsätts i en antagningsintervju.

Ämnen och yh-poäng

  • CAD-teknik i Windows miljö, 10 p
  • Juridik, 10 p
  • Kylkonstruktion, 70 p
  • Mätteknik, 15 p
  • Projekteringsteknik, 50 p
  • Projektledning/ledarskap, 10 p
  • Examensarbete, 35 p